Arla logo

Carat

Carat er et strategiorientert fullservicebyrå som gjennom bruk av innsikt, teknologi og innovasjon skaper økt forretningsverdi for våre kunder. 

I Carat har de fokus på måling av markedsføringens bidrag på forretningsmessig effekt. Dette er ikke begrenset til forståelse av kortsiktige forretningsmessige effekter, men også målinger for å forstå langtidseffekter av markedsaktivitetene. 

For å kunne lede alle aspekter av arbeidet med strategi, innhold og medieaktivering trenger man «innsiktssentre» som ved hjelp av teknologi kan utvikle verdifull innsikt ved å utnytte og knytte første- andre- og tredjepartsdata sammen på nye og relevante måter. Carat har mye erfaring og kompetanse på dette området og er - gjennom kontinuerlige investeringer i data, verktøy og teknologi - godt posisjonert for å sikre en unik forståelse av ikke bare folks adferd, men også deres holdninger, verdier og motivasjon.   

Carat har siden 1973 vært et av de ledende byråene i Norge, og er i dag landets største mediebyrå. De har de siste årene toppet Recma sin kvalitative rangering av mediebyråene i Norge (www.recma.com) og de er «på pallen» i alle andre viktige rangeringer og kåringer av norske byråer. Carats mer enn 80 ansatte jobber hver dag for å løse små og store utfordringer sammen med sine ca 100 ulike kunder. De er lidenskapelige opptatt av faget sitt, noe som synes i alle leveranser og jobber. 

Carat Norge har kontor i Oslo og Bergen. 

Find out more