AB InBev stelt Isobar aan als full service digitaal agentschap voor al haar merken in BeNeLux

Published on:

Na een pitch tussen verschillende digitale bureaus heeft de grootste bierbrouwer van de wereld AB InBev besloten
het digitale beheer van al haar biermerken op de BeNeLux markt onder te brengen bij Isobar. Het betreft de creatie
en productie van alle digitale content en touchpoints op de merken : Corona, Cubanisto, Diekirch, Hertog Jan,
Hoegaarden, Jupiler, Leffe en Stella Artois.
Het betreft een intensieve samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse kantoren van Isobar (Amsterdam &
Brussel) en AB InBev (Breda, Leuven en Luxemburg) om het verschil te maken op digitaal vlak. Het agentschap dat
deel uitmaakt van de Dentsu Aegis Network groep, had verschillende andere grote spelers uit de sector van de
digitale agentschappen als tegenstander.
Isobar’s opdracht omvat de strategie en beheer van alle digitale touchpoints, waaronder de aanwezigheid op sociale
media en websites, de creatie en productie van digitale content en activaties via digitale kanalen. Hierbij wordt er
een nauwe samenwerking opgezet met de creatieve lead agentschappen, een samenwerkingsmodel dat Isobar
reeds toepast op een aantal adverteerders.
Nicolas Vanderseypen, MD Isobar Belgium : «Voor Isobar is het een eer om AB InBev te begeleiden bij het versnellen
van de digitale integratie in de communicatiestrategieën voor al deze fantastische merken. Wij zijn al meerdere
jaren bezig om onze vaardigheden en expertises te ontwikkelen op vlak van strategie, creatie en digitale productie,
die verder reiken dan louter media. Dit is een bijkomend bewijs dat we op de goede weg zijn in onze evolutie om
onze groep als communicatie agentschap te positioneren.»
Arnaud Hanset, Marketing Director BeNeLux AB InBev : «Onze ambitie is om digital een nog belangrijkere rol te
laten spelen voor de verschillende merken. En onze merken de mogelijkheden te bieden om te innoveren en de
consumer experience te verbeteren dankzij het gebruik van technologie. Door alle merken onder te brengen bij één
agentschap kunnen we dat op een efficiënte en kwalitatieve manier doen. Isobar heeft aangetoond hier de
geschikte partner voor te zijn. Bovendien is het voor ons bijzonder belangrijk dat de positionering van onze merken
op de digitale media gebeurt op een verantwoorde manier. Isobar kent en respecteert nauwgezet onze richtlijnen
voor het correct toepassen van de Arnoldus code, de zelfregulering van de sector, en van onze eigen Responsible
Marketing & Communication Code, om een verantwoord alcoholgebruik te faciliteren.»
Sytse Kooistra, Senior Strategist Isobar Netherlands : «We hebben in deze pitch de kracht aangetoond van onze
kwaliteiten op het digitale vlak én ons internationale netwerk. Het team is enorm trots en blij op deze nieuwe
samenwerking. Werk mogen maken voor een biermerk is prachtig, voor meerdere biermerken fantastisch!»
Het eerste werk voor de biermerken zal vanaf januari te zien zijn.
###
AB InBev confie le digital de l’ensemble de ses marques à Isobar pour le BeNeLux
Suite à un pitch mené à la fin de l’été dernier, AB InBev a décidé de confier à Isobar la gestion de l’ensemble des créations et productions des contenus digitaux de toutes leurs marques: Corona, Cubanisto, Diekirch, Hertog Jan, Hoegaarden, Jupiler, Leffe et Stella Artois. Ce contrat couvre le BeNelux pour une période de deux ans.
Ce pitch a été mené par Isobar Belgique en collaboration étroite avec les équipes néérlandaises mais aussi avec les équipes AB InBev à Louvain, à Breda et au Luxembourg. Il opposait l’agence digitale du groupe Dentsu Aegis Network à plusieurs autres pointures du secteur.
La mission d’Isobar couvre l’ensemble des touchpoints digitaux, de la stratégie à la gestion, avec notamment: la présence sur les réseaux sociaux, la gestion des sites web, la création et la production des contenus digitaux et l’ensemble des actions d’activation via les canaux digitaux. Isobar travaillera en étroite collaboration avec les agences créatives, comme elle le fait déjà pour d’autres annonceurs.
Nicolas Vanderseypen, MD Isobar Belgium: “Pour Isobar c’est un honneur de pouvoir accompagner AB InBev dans l’accélération de l’intégration du digital dans les stratégies de communication pour toutes ces belles marques. Nous renforçons depuis plusieurs années nos capacités et compétences en matière de stratégie, création et production digitales au-delà des aspects purement media. Ceci est une preuve supplémentaire que nous sommes sur la bonne voie dans notre évolution en tant que groupe de communication.”
Arnaud Hanset, Marketing Director AB InBev: “Notre ambition est de donner un rôle encore plus important aux canaux digitaux pour l’ensemble de nos marques et de leur donner les moyens d’innover et d’améliorer les expériences utilisateurs grâce à la technologie. En confiant cette mission à Isobar pour toutes nos marques, nous sommes convaincus d’avoir le bon partenaire pour pouvoir la mener à bien de façon efficace et qualitative. De plus, il est particulièrement important pour nous que le positionnement de nos marques sur les médias digitaux se fasse de manière responsable. Isobar connaît et respecte scrupuleusement nos lignes directrices pour l’application correcte du code Arnoldus (l’autorégulation du secteur) ainsi que notre “Responsible Marketing & Communication Code”, afin de faciliter une consommation responsable.”
Sytse Kooistra, Senior Strategist Isobar Netherlands : “Nous avons démontré notre force et nos capacités au niveau digital ainsi que la puissance de notre réseau international. L’équipe est très fière et heureuse de ce nouveau partenariat. Pouvoir travailler pour une marque de bière c’est merveilleux, pour plusieurs marques de bières c’est fantastique!”
Les premières concrétisations de cette collaboration verront le jour dès ce mois de janvier