Dentsu Aegis Network Lanceert DDS, Dentsu Data Services, een nieuwe entiteit die data science, martech en consultancy combineert.

Published on:

DENTSU AEGIS NETWORK kondigt de lancering van een nieuwe entiteit aan die zich zal richten op de gegevensexpertise en in het bijzonder de Data Visualisation, Data Science en Data Modeling ondersteund door expertise in consulting en technologie, evenals de expertise in Audience & Insights (voorheen Deepblue).
De nieuwe entiteit, DDS (DENTSU DATA SERVICES) genaamd, brengt onder één pool alle data competenties om gegevens te analyseren, te interpreteren en de gegevens te modelleren in een business-, communicatie- en mediamarkt, die elke dag meer en meer vrager is van dit soort vaardigheden.
José Fernandez, CCO DAN en MD IProspect: “Competenties in databeheer zijn gefragmenteerd geraakt omdat gegevensanalyses en interpretatiebehoeften evolueren. In het verleden ging het om het beheren van de webanalyses en consumentengegevens op basis van Consumer Insights. Vandaag de dag, door de technologische verandering (toename van het aantal platforms, instroom van DMP, programmatische ontwikkeling en adresseerbare Audience, integratie met marketing automation en CRM, …) evenals de behoeften van onze klanten, heeft er ons toe geleid al deze vaardigheden te verzamelen in één entiteit, om consistentie te garanderen en toegang te krijgen tot een holistische kijk op bruikbare gegevens.”
DDS zal 8 werknemers hebben, allemaal van DENTSU AEGIS NETWORK, die aan Martin Velge, Head of Operations van iProspect, en nu Head of Dentsu Data Services, zullen rapporteren. Hij zal ook DAN Belgium vertegenwoordigen in het EMEA-team van Chief Data Officers van elk land.
In aanvulling op de reeds bestaande competenties in Data-Analyse en Data-Visualisatie, zal DDS ook de technologische expertise rond Martech ontwikkelen, door in het bijzonder van de groep partnerships met wereldspelers zoals o.a. Adobe en Salesforce of MediaMath en Datorama, te profiteren.
Martin Velge, Head of DDS : “We hebben de groeiende behoefte ingezien om competenties in Audience Insights en data-analyse te combineren. Dit geldt niet alleen om visuele gegevens in interpreteerbare formaten te restitueren, maar ook om een georiënteerde aanpak te ontwikkelen, buiten de programmeertalen zoals Python of R, attributiemodellen te ontwikkelen die ons bijvoorbeeld toelaten onze klanten te adviseren over de werkelijke en voorspellende impact van campagnes. Sinds een paar jaar zijn we overgestapt van een aanpak gebaseerd op beschrijvende modellen naar het gebruik van data me het oog op voorspelling (“what will happen”) en op voorschrift (“what should I do


DENTSU AEGIS NETWORK LANCE DDS – DENTSU DATA SERVICES, UNE NOUVELLE ENTITE QUI ALLIE DATA SCIENCE, MARTECH ET CONSULTANCE
Bruxelles, 1er Octobre 2018
DENTSU AEGIS NETWORK annonce le lancement d’une nouvelle entité qui se focalisera sur l’expertise data et en particulier la Data Visualisation, la Data Science, le Data Modeling épaulée par une expertise en conseil et technologique ainsi que par le pôle recherche en Audience & Insights (anciennement Deepblue).
La nouvelle entité, appelée DDS (pour « Dentsu Data Services ») rassemble sous un seul toit l’ensemble des compétences data requises pour analyser, interpréter et modéliser les données dans un marché business, communication et media qui devient chaque jour de plus en plus demandeur de ce type de compétences.
José Fernandez, CCO DAN et MD iProspect : « Les compétences en matière de gestion des data se sont atomisées au fur et à mesure de l’évolution des besoins en analyse et interprétation des données. Jadis, la data se résumait à peu de chose près à maîtriser correctement les web analytics et les données consommateurs au niveau insights. Aujourd’hui, l’évolution technologique (multiplication des plateformes, arrivée massive des DMP, développement du programmatique et des audiences adressables, intégration avec le marketing automation et le CRM,…) ainsi que les besoins de nos clients nous amènent à rassembler dans une seule entité l’ensemble de ses compétences, afin d’en assurer la cohérence, et d’accéder à une vue holistique des données actionnables ».
DDS intégrera 8 collaborateurs, tous issus de DAN et qui seront placés sous la direction de Martin Velge, Head of Operations de iProspect et qui coiffera donc la casquette de Head of Dentsu Data Services. Il représentera également DAN Belgium au sein du team EMEA regroupant les Chief Data Officers de chaque pays.
Outre les compétences déjà existantes en Data Analysis et Data Visualisation, DDS développe également son expertise technologique autour de la martech en bénéficiant notamment des partenariats groupe avec des acteurs globaux tels que Adobe et Salesforce ou Mediamath et Datorama, parmi d’autres.
Martin Velge, Head of DDS : « Nous avons constaté le besoin croissant d’allier les compétences en Audience Insights et en analyse de données. Ceci ne s’arrête pas uniquement à la restitution de données
en formats visuellement interprétables, mais également dans une approche orienté activation dans laquelle au-delà des langages de programmation tels que R ou Python, nous développons également des modèles d’attribution qui nous permettent par exemple de conseiller nos clients sur l’impact réel et prédictif des campagnes.
On est passé en quelques années d’une approche centrée sur les modèles descriptifs vers une utilisation de la donnée à des fins de prédiction (what will happen ?) et de prescription (what should I do ?) ».


For further information contact:

Laurent Lejeune

CEO Dentsu Aegis Network

T:+32 2 663 51 11 

E: laurent.lejeune@dentsuaegis.com

Notes to Editors:

About Dentsu Aegis Network

Part of Dentsu Inc., Dentsu Aegis Network is made up of eight global network brands - Carat, Dentsu, Dentsu media, iProspect, Isobar, mcgarrybowen, Posterscope and Vizeum and supported by its specialist/multi-market brands including Amnet, Amplifi, Data2Decisions, Mitchell Communications (PR), psLIVE and 360i. Dentsu Aegis Network is Innovating the Way Brands Are Built for its clients through its best-in-class expertise and capabilities in media, digital and creative communications services. Offering a distinctive and innovative range of products and services, Dentsu Aegis Network is headquartered in London and operates in 123 countries worldwide with over 27,000 dedicated specialists. www.dentsuaegisnetwork.com

About Dentsu Aegis Belgium

Dentsu Aegis Network in Belgium is made up of five global network brands - Carat, iProspect, Isobar, Posterscope and Vizeum – is supported by its specialist/multi-market brands Amnet and its local brands DDS & Local Retail Activators. 

Dentsu Aegis Network is Innovating the Way Brands Are Built for its clients through its best-in-class expertise and capabilities in media, digital and creative communications services. Offering a distinctive and innovative range of products and services, Dentsu Aegis Network operates in Belgium with over 150 dedicated specialists. www.dentsuaegis.be


Competenties in databeheer zijn gefragmenteerd geraakt omdat gegevensanalyses en interpretatiebehoeften evolueren. In het verleden ging het om het beheren van de webanalyses en consumentengegevens op basis van Consumer Insights. Vandaag de dag, door de technologische verandering (toename van het aantal platforms, instroom van DMP, programmatische ontwikkeling en adresseerbare Audience, integratie met marketing automation en CRM, …) evenals de behoeften van onze klanten, heeft er ons toe geleid al deze vaardigheden te verzamelen in één entiteit, om consistentie te garanderen en toegang te krijgen tot een holistische kijk op bruikbare gegevens
José Fernandez,