Verandering bij iProspect!

Published on:

Martin Velge versterkt het iProspect-team en neemt de leiding van Digital Performance van de Dentsu Aegis Network groep op zich als Head of Operations. Hij zal verantwoordelijk zijn voor het beheer en de ondersteuning van de SEA-, SEO- en Data teams binnen het bureau, evenals de coördinatie met de digitale teams van Amplifi en Amnet - die ook de komst van Laurence Henuzet ziet , ex-Zenith, als Head of Amnet, het programmatisch expertise team van Dentsu Aegis Network.
Martin bezit een erkende expertise op de Belgische markt voor de beroepen van Digital Performance sinds een tiental jaren, was eerder Head of Performance bij Zenith (Publicis Groupe) waar hij begon in 2013, na passages in agentschappen zoals IPG Mediabrands en regie Hi-Media (vandaag AdUx). Hij zal in deze nieuwe functie rapporteren aan José Fernandez, C.C.O. Dentsu Aegis Network, die de ad- interim rol van Managing Director van iProspect België op zich neemt, in parallel met om zijn functie binnen het Management van Dentsu Aegis Network. 

Martin Velge: "De ambitie en de wil van de Dentsu Aegis Network groep hebben me snel overwonnen. Technologie en data zijn voor alle marktspelers kernzaken, iProspect integreren is voor mij een uitstekende gelegenheid deze richting te nemen en mijn expertise te delen. " 

José Fernandez: "Ik ben bijzonder verheugd Martin te mogen verwelkomen, met wie ik in het verleden al de mogelijkheid heb gehad samen te werken. iProspect bevindt zich op een keerpunt in zijn evolutie in 2018, 10 jaar na zijn aankomst in het DAN-ecosysteem in België, met de noodzaak om de buitengewone expertise van zijn teams op gebied van performance en search in nieuwe ontwikkelingsgebieden te drijven rond data. Niet alleen op het gebied van analyse maar vooral ook op het gebied van interpretatie (nl. data visualisatie) en het gebruik ervan om invloed uit te oefenen op de business van onze klanten. We zijn met deze evolutie begonnen eind 2017 door de ontwikkeling van ons Data Science cluster met de komst van Bogdan Batrin en Luleta Shabani en we zullen in deze richting verder doen in 2018. " 

 Charlotte Demierbe (ex-GroupM) komt naar iProspect als SEO-Consultant.

 Tim Raeymaekers, die de functie van Managing Director van iProspect had sinds 2014, verlaat het bureau waar hij aan de ontwikkeling heeft bijgedragen de afgelopen 9 jaar sinds de integratie binnen Dentsu Aegis Network na de acquisitie van Extenseo, en dit om andere professionele projecten uit te voeren.

----

Du changement au sein de iProspect !
Martin Velge rejoint iProspect et prend la direction des opérations de l’agence de performance digitale du groupe Dentsu Aegis Network en tant que Head of Operations.
Il aura la responsabilité de gérer et accompagner les équipes SEA, SEO et Data au sein de l’agence ainsi que d’assurer la coordination sur ces sujets avec les équipes digitales d’Amplifi et Amnet – qui voit également l’arrivée de Laurence Henuzet, ex-Zenith, en tant que Head of Amnet, le pôle d’expertise programmatique de Dentsu Aegis Network.
Martin jouit d’une expertise reconnue sur le marché belge depuis dix ans sur les métiers de la performance digitale et était précédemment Head of Performance chez Zenith (Publicis Groupe), qu’il avait rejoint en 2013, après des passages en agence chez IPG Mediabrands et régie chez Hi-Media (aujourd’hui AdUx).
Il rapportera dans cette nouvelle fonction à José Fernandez, C.C.O. de Dentsu Aegis Network, qui assumera ad interim le rôle de Managing Director de iProspect Belgium, en parallèle de sa fonction au sein du management de Dentsu Aegis Network.
Martin Velge : « L’ambition et la volonté du groupe Dentsu Aegis Network m’ont rapidement conquis. La technologie et la data étant des enjeux clés pour l’ensemble des acteurs du marché, intégrer iProspect est pour moi une belle opportunité d’avancer dans ce sens et d’y apporter mon expertise. »
José Fernandez : « Je suis particulièrement heureux d’accueillir Martin, avec qui j’avais déjà eu l’occasion de collaborer dans le passé. iProspect se trouve à un tournant de son évolution en 2018, 10 ans après son arrivée dans l’écosystème de DAN en Belgique, avec la nécessité de transporter l’extraordinaire expertise de ses équipes dans le domaine de la performance et du search dans de nouvelles aires de développement, autour du data, non seulement dans le domaine de l’analyse mais surtout dans celui de l’interprétation (data visualisation notamment) et de son utilisation pour impacter le business de nos clients. Nous avons entamé cette evolution fin 2017 en développant notre pôle data science avec l’arrivée de Bogdan Batrin et Luleta Shabani et poursuivrons activement sur cette route en 2018. »
Charlotte Demierbe (ex-GroupM) rejoint également iProspect en tant que SEO Consultant.
Tim Raeymaekers, qui assurait la fonction de Managing Director de iProspect depuis 2014, quitte l’agence qu’il aura contribué à développer au cours des 9 dernières années depuis son intégration au sein de Dentsu Aegis Network après le rachat d’Extenseo, et ceci afin de poursuivre d’autres projets professionnels.

For further information contact:

Laurent Lejeune

CEO Dentsu Aegis Network

T:+32 2 663 51 11 

E: laurent.lejeune@dentsuaegis.com

Notes to Editors:

About Dentsu Aegis Network

Part of Dentsu Inc., Dentsu Aegis Network is made up of eight global network brands - Carat, Dentsu, Dentsu media, iProspect, Isobar, mcgarrybowen, Posterscope and Vizeum and supported by its specialist/multi-market brands including Amnet, Amplifi, Data2Decisions, Mitchell Communications (PR), psLIVE and 360i. Dentsu Aegis Network is Innovating the Way Brands Are Built for its clients through its best-in-class expertise and capabilities in media, digital and creative communications services. Offering a distinctive and innovative range of products and services, Dentsu Aegis Network is headquartered in London and operates in 123 countries worldwide with over 27,000 dedicated specialists. www.dentsuaegisnetwork.com

About Dentsu Aegis Belgium

Dentsu Aegis Network in Belgium is made up of five global network brands - Carat, iProspect, Isobar, Posterscope and Vizeum – is supported by its specialist/multi-market brands Amnet and its local brands DDS & Local Retail Activators. 

Dentsu Aegis Network is Innovating the Way Brands Are Built for its clients through its best-in-class expertise and capabilities in media, digital and creative communications services. Offering a distinctive and innovative range of products and services, Dentsu Aegis Network operates in Belgium with over 150 dedicated specialists. www.dentsuaegis.be