Recent maakten we bekend dat dentsu wereldwijd in meer dan 55 landen 100% is overgestapt op hernieuwbare energie.

Reynder Bruyns

Head of Strategy iProspect

Clean Up team on Bloemendaal beach

Recent maakten we bekend dat dentsu wereldwijd in meer dan 55 landen 100% is overgestapt op hernieuwbare energie. Ons pand in de Houthavens is hier al een mooi voorbeeld van. We zijn hier natuurlijk heel trots op maar het is slechts een onderdeel van ons wereldwijde Corporate Social Responsibility (CSR) programma.

We willen altijd voorop lopen in ons werk voor klanten. Dezelfde ambitie hebben we ook als het om social impact gaat. Twee jaar geleden hebben we bij dentsu Nederland een lokaal social impact team opgezet. Het team bestaat uit 8 collega’s van verschillende afdelingen. Met elkaar zetten we onze kennis van data, technologie en creativiteit in op een manier die bijdraagt aan een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Recent hebben we een nieuwe belofte geformuleerd: ‘To go beyond the here and now to create sustainable value for society’. Een van de doelstellingen is om uiterlijk in 2030 wereldwijd ‘Net Zero Carbon’ te zijn met dentsu wereldwijd. Daarnaast richten we ons bij dentsu op 3 verschillende pijlers:

Digitale expertise
We delen onze kennis graag met jonge professionals van verschillende achtergronden en ondersteunen hen bij het opbouwen van een carrière in onze branche. Ons doel is om in Nederland de digitale kennis van jongeren te verbeteren. Zo hebben we VMBO studenten ondersteund bij het solliciteren naar een stageplek.  En gaven we 3 internationale klassen les hebben gegeven aan de Breda University.

De leiders van morgen
We begeleiden beginnende ondernemers om succesvolle en duurzame bedrijven op te bouwen. Ons doel: tegen het einde van 2020 willen we 100 vrouwelijke ondernemers  begeleiden.

Digitaal voor de maatschappij
We dagen onze partners uit zich in te zetten voor een betere maatschappij. Ons doel is om tegen het einde van 2020 1 miljard mensen te bereiken via campagnes die in het teken staan van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Een prachtig lokaal en bekroond voorbeeld is de campagne ‘Nooit meer alleen spelen’ die Posterscope in samenwerking met UNO/Mattel heeft opgezet. We hebben bij ruim 4 miljoen mensen eenzaamheid onder kinderen onder de aandacht gebracht en meer dan 100 scholen hebben een aanvraag gedaan voor een eigen UNO playground.

Klein gebaar maakt groot verschil
Het hoeft niet altijd groots en meeslepend te zijn. Recent hebben we ons met diverse medewerkers in Nederland ingezet voor de World Cleanup Day (zie foto) als ook voor het Rode Kruis ‘Kilometers voor kansen’, waarbij we ruim 4.000 euro hebben opgehaald voor vluchtelingenhulp.

Naast de impact die onze activiteiten hebben, halen onze collega’s veel voldoening uit hun bijdrage. Het maakt ze bewuster van de wereld om ons heen en de uitdagingen waar we voor staan. Duurzaam gedrag en mensgericht denken vloeit zo weer voort in onze samenwerking met de klant. En zo proberen we de cirkel weer rond te maken.  

Ik wil graag met een persoonlijke noot eindigen als voorzitter van ons lokale Social Impact team. We begonnen onbewust onbekwaam aan deze uitdaging. En hoewel we nu bewust iets bekwamer zijn, hebben we al veel bereikt. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we onze 2030 doelstellingen gaan behalen en meer.

Namens het NL Social Impact team,

Reynder Bruyns